Selasa, 11 Januari 2011

Maklumat Terbaru Di Blog Jom Ternak Kambing

Berikut adalah tajuk-tajuk artikel terbaru yang kami poskan ke blog Jom Ternak Kambing :

1. Jerami Padi Sebagai Sumber Fiber
2. Keperluan Diet Ruminan
3. Apa itu 'Feed Conversion Ratio' atau FCR?
4. Diet Baru Bagi Kambing Kami

Sila layari blog Jom Ternak Kambing untuk mendapatkan maklumat di atas.